Trainingen in het sociaal domein

Als opleider in het sociaal domein, is VAN OPZEELAND gespecialiseerd in het geven van trainingen aan consulenten, handhavers, toezichthouders- en buitengewoon opsporingsambtenaren. Wanneer cursisten de vaardigheden hebben aangeleerd of hebben aangescherpt leidt dat tot een effectievere en efficiëntere manier van werken.

Een training is uitermate geschikt voor het aanleren en verbeteren van vaardigheden. Op basis van praktijkvoorbeelden gaan we gericht aan de slag. Op deze pagina vindt u ons trainingsaanbod. Zoekt u een andere training of wilt u een andere invalshoek? Dat is mogelijk, neemt u daarvoor contact met ons op.

Training huisbezoek

De training huisbezoek is voor consulenten en handhavers binnen het sociaal domein. De trainingsopzet is maatwerk en we combineren dit met kennisoverdracht van rechten en plichten vanuit wet- en regelgeving. Natuurlijk wordt het veiligheidsaspect niet vergeten.

Wat komt er allemaal kijken bij een huisbezoek en waar moet je aan denken? Daarnaast komen belangrijke gesprekstechnieken aan bod.

Deze training verzorgen wij in samenwerking met communicatietrainers en een trainingsacteur. De praktijkoefening wordt in een ‘echte’ (vakantie)woning getraind, waardoor het levensecht is.

Training fraudealertheid

Deze training is bedoeld voor consulenten en handhavers binnen het sociaal domein. De trainingsopzet is maatwerk.

Wat zijn fraudesignalen en waar moet je op letten? Hoe moet je deze signalen oppakken en afhandelen? Tijdens de training komen deze aspecten en nog veel meer tips aan de orde.

Training rapporteren

Rapportages van medewerkers binnen het sociaal domein blijken in de praktijk vaak van te algemeen niveau te zijn. Dat heeft als nadeel dat wanneer er bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, deze rapportages geen standhouden.

Een rapportage moet zo objectief mogelijk zijn, gebaseerd op feiten en nooit op vermoedens. Een goede rapportage biedt in een administratiefrechtelijke procedure voldoende houvast voor verdere behandeling en nodigt de lezer uit om te lezen. Dat is wat deelnemers tijdens deze training leren.

Onze trainingen blijken telkens weer een ‘eyeopener’ voor de deelnemers.

Testimonials

Arthur is een prettige en deskundige docent, hij maakt de juiste vertaling van theorie naar praktijk.

Zeer praktijkgericht, gedreven en enthousiast.

Wat heeft Arthur veel parate kennis!

Ik werk al 8 jaar bij een sociale dienst en heb nog nooit zo’n goede cursus gehad.

Deze docent geeft op een positieve manier feedback, ik mocht van mijn fouten leren.

Behoefte aan persoonlijk contact?