VAN OPZEELAND, Opleiding, training en advies

VAN OPZEELAND is hét opleidingsinstituut in het sociaal domein, gespecialiseerd in het opleiden van consulenten, handhavers, toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren.

Arthur werkt als auteur, opleider, trainer, coach, handhavingsspecialist en toezichthouder. Hij begon zijn loopbaan bij de politie, stapte over naar de gemeente en werd daar (senior) sociaal rechercheur en aansluitend teamleider handhaving en intake. Arthur kent de wereld van de sociale zekerheid dus door en door.

Na een succesvolle loopbaan van bijna 26 jaar besloot hij zich volledig op zijn bedrijven Van Opzeeland en Investiga te richten. De combinatie van kennis overbrengen, onderzoek uitvoeren en adviseren geeft hem energie. Zijn gedrevenheid en integriteit typeren hem.

Missie

VAN OPZEELAND staat voor een sociaal zekerheidsstelsel dat (zoveel mogelijk) vrij is van ‘onrechtmatigheden’, zodat ons unieke Nederlandse stelsel betaalbaar en houdbaar blijft.

Wij vinden dat ons gemeenschapsgeld hoort te komen bij de mensen die daar ook daadwerkelijk recht op hebben en waar de noodzaak van een uitkering of ondersteuning is aangetoond. Wij zien het dan ook als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om hier onze bijdrage aan te leveren.

Wanneer medewerkers binnen het sociaal domein de juiste ‘skills’ hebben resulteert dit in vaardigheden die er zorg voor dragen dat het gemeenschapsgeld zo rechtmatig mogelijk wordt besteed.

Visie

Wij verwachten dat ons sociale zekerheidsstelsel steeds meer onder druk komt te staan. Wij willen een verdere stijging van de begroting van het sociaal domein voorkomen en waar mogelijk laten dalen. In de bijstand is een reductie van 10% zeker haalbaar.  Wij houden bij onze werkzaamheden altijd vast aan onze kwaliteitseisen: het uitdragen van een zorgvuldig en gedegen onderzoek, met oog voor het menselijk aspect.

Handhaven, een vak apart

Handhaven vergt specifieke vaardigheden van medewerkers. Actuele kennis van wet- en regelgeving en fraudealertheid is onontbeerlijk. En om tactisch op te kunnen treden, is het van cruciaal belang dat mondelinge en schriftelijke vaardigheden tot in de puntjes beheerst worden. Als handhaver of medewerker in het sociaal domein ben je dus eigenlijk nooit uitgeleerd.

Samen met u maken we een training op maat. Ook vragen wij cursisten zelf praktijkvoorbeelden mee te nemen. Zo vertalen we direct de theorie naar de dagelijkse praktijk. Wij krijgen veel positieve feedback van onze cursisten op onze trainingen op maat en daar doen wij het voor!

Wij zijn pas tevreden wanneer wij merken dat de cursisten een leerzame en vooral ook een leuke dag hebben gehad!

Wij hechten aan een goede relatie met onze opdrachtgevers. Persoonlijke aandacht en maatwerk zijn daarbij essentieel. Wij vragen, luisteren en vragen nog eens door. Samen met u zoeken en vinden we een oplossing die bij uw organisatie past. Van een opleiding, training, advies tot een onderzoek; VAN OPZEELAND helpt u verder. Onze opdrachtgevers zijn onder andere gemeenten, sociale diensten, bureaus in de sociale zekerheid en opleidingsinstituten. Wij werken al jarenlang voor een aantal ‘vaste’ opdrachtgevers en hebben langdurige contracten. Nieuwe opdrachten krijgen wij vooral door mond-tot-mond reclame. Betere reclame kan je je niet wensen. Ook hier loont zich het leveren van kwaliteit: daaraan doen wij geen concessies!

Testimonials

Arthur is een prettige en deskundige docent, hij maakt de juiste vertaling van theorie naar praktijk.

Zeer praktijkgericht, gedreven en enthousiast.

Wat heeft Arthur veel parate kennis!

Ik werk al 8 jaar bij een sociale dienst en heb nog nooit zo’n goede cursus gehad.

Deze docent geeft op een positieve manier feedback, ik mocht van mijn fouten leren.

Behoefte aan persoonlijk contact?