Van Opzeeland, hét allround opleidingsinstituut

VAN OPZEELAND, Opleiding, training en advies is gespecialiseerd in het opleiden van consulenten, handhavers, toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren in het sociaal domein.

U kunt bij ons onder meer terecht voor:

  • Opleidingen fraudealertheid, huisbezoek, observeren, rapporteren, handhavingscommunicatie, internetonderzoek, (bijzondere) opsporingsbevoegdheden, BOA(GBT) en Voorliggende Voorzieningen
  • Workshops over de Algemene wet bestuursrecht, Participatiewet, privacywetgeving, bestuurlijke boetes, maatregelen, beschikkingen, bestuursrechtelijke bewijsvoering, Wmo2015 en Jeugdwet in relatie tot handhaving
  • Advisering op het gebied van handhaving en naleving binnen het sociaal domein
  • Coaching on the job van uw handhavers

VAN OPZEELAND is een CRKBO-erkend docent.

Bent u op zoek naar iets wat hier niet bijstaat? Schroom dan niet om ons te contacten.

Partners
TiT-logo
Van Loenen
Rechtmatige Zorg
Markslag O&A
Vepres

Opleiding

We zijn gespecialiseerd in het opleiden van consulenten, handhavers, toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren.

Training

We geven trainingen voor consulenten en handhavers binnen het sociaal domein, zoals een training huisbezoek, fraudealertheid en rapporteren.

Advies

Advisering op het gebied van handhaving en naleving binnen het sociaal domein, verhoging van kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie.

Testimonials

Arthur is een prettige en deskundige docent, hij maakt de juiste vertaling van theorie naar praktijk.

Zeer praktijkgericht, gedreven en enthousiast.

Wat heeft Arthur veel parate kennis!

Ik werk al 8 jaar bij een sociale dienst en heb nog nooit zo’n goede cursus gehad.

Deze docent geeft op een positieve manier feedback, ik mocht van mijn fouten leren.

Behoefte aan persoonlijk contact?