CRKBO-registratie

VAN OPZEELAND is een CRKBO-erkend docent en opgenomen in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs.

CRKBO kwaliteitsbepalingen

  • Het officiële kwaliteitskeurmerk geeft aan dat ‘Van Opzeeland’ aan alle gestelde kwaliteitseisen voldoet. Het centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) heeft hiervoor een uitgebreide audit afgenomen.
  • Hierbij zijn aspecten als administratieve organisatie, kwaliteitseisen voor cursussen, didactische en vakinhoudelijke kwaliteit van de trainer en bijscholing, communicatie met opdrachtgevers en klanten, klachtenprocedure, etc. getoetst.
  • Hiermee is vastgesteld dat klanten kunnen rekenen op kwaliteit hoogwaardige dienstverlening.
Testimonials

Arthur is een prettige en deskundige docent, hij maakt de juiste vertaling van theorie naar praktijk.

Zeer praktijkgericht, gedreven en enthousiast.

Wat heeft Arthur veel parate kennis!

Ik werk al 8 jaar bij een sociale dienst en heb nog nooit zo’n goede cursus gehad.

Deze docent geeft op een positieve manier feedback, ik mocht van mijn fouten leren.

Behoefte aan persoonlijk contact?