Opleidingen in het sociaal domein

VAN OPZEELAND verzorgt opleidingen voor consulenten, handhavers, toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren in het sociaal domein.

Onderstaand een overzicht van de opleidingen die we kunnen verzorgen:

  • Fraudealertheid
  • Huisbezoek
  • Observeren
  • Rapporteren
  • Handhavingscommunicatie
  • Internetonderzoek
  • (Bijzondere) opsporingsbevoegdheden
  • BOA(GBT)
  • Voorliggende Voorzieningen

Professioneel handhaven

Professioneel handhaven vergt specifieke vaardigheden van medewerkers, die deze taak er vaak bij doen. Goede kennis van de wet- en regelgeving en fraudealertheid zijn voor handhaving onontbeerlijk.

Samen met u onderzoeken we welk soort opleiding het beste past bij uw medewerkers. Bij het samenstellen van een opleiding sluiten we aan bij de praktijkervaring, competenties, studieachtergrond en opleidingen van uw medewerkers.

Verbreding of verdieping

Samen met u leggen we het doel van de training vast. Gaat het bijvoorbeeld om: verdieping of verbreding van het kennisniveau, het verkrijgen van inzicht of het uitbreiden en aanscherpen van bepaalde vaardigheden. De locatie van de opleiding bepaalt u: bij u in de organisatie of op een locatie buitenshuis.

Eigen praktijksituaties

De grootste successen worden met onze trainingen bereikt wanneer cursisten zelf praktijkvoorbeelden inbrengen. Hierdoor zijn ze intensief bij de lesstof betrokken en maken ze direct de vertaling van de theorie naar de praktijk. Juist dit maakt dat cursisten de training zeer nuttig vinden.

Testimonials

Arthur is een prettige en deskundige docent, hij maakt de juiste vertaling van theorie naar praktijk.

Zeer praktijkgericht, gedreven en enthousiast.

Wat heeft Arthur veel parate kennis!

Ik werk al 8 jaar bij een sociale dienst en heb nog nooit zo’n goede cursus gehad.

Deze docent geeft op een positieve manier feedback, ik mocht van mijn fouten leren.

Behoefte aan persoonlijk contact?