Binnenkort online

VAN OPZEELAND, Opleiding, training en advies

Van Opzeeland, hét allround opleidingsinstituut in het sociaal domein
Ons instituut is gespecialiseerd in het opleiden van handhavers, toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren in het sociaal domein.

  • U kunt bij ons terecht voor:
  • Trainingen fraudealertheid, huisbezoek, observeren, rapporteren, handhavingscommunicatie, internetonderzoek, (bijzondere) opsporingsbevoegdheden en BOA(GBT).
  • Workshops over de Algemene wet bestuursrecht, Participatiewet, privacywetgeving, bestuurlijke boetes, maatregelen, beschikkingen, bestuursrechtelijke bewijsvoering, WMO2015 en Jeugdwet in relatie tot handhaving.
  • Advisering op het gebied van handhaving binnen het sociaal domein.
  • Coaching on the job van uw handhavers.

Samen met u maken we een training op maat.
Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op.

VAN OPZEELAND, Opleiding, training en advies
Postbus 3312
2601 DH Delft
T 06 25 04 73 78
E info@avanopzeeland.nl